Sztuka

Wartość sztuki

Sztuka Sztuka to szerokie spektrum działalności człowieka polegającej na tworzeniu artefaktów plastycznych, wizualnych, dźwiękowych lub wykonywaniu artefaktów artystycznych, wyrażających twórcze, wyobrażeniowe lub techniczne talenty autora, przeznaczone przede wszystkim do czerpania przyjemności z estetycznego piękna lubContinue reading